Zoek

Aanmelden Broeklandcollege

Aanmelding en toelating

Aanmelding voor de brugklas gebeurt digitaal via de basisschool  (Kindante en Innovo). Leerlingen van basisscholen van stichting Movare vullen zelf een inschrijfformulier in. Deze is te vinden op parkstadscholen.nl In principe wordt een leerling tot het Broeklandcollege toegelaten die het advies heeft gekregen vmbo-tl/gl en begeleiding behoeft dat het Broeklandcollege kan bieden.

Naast dit advies wordt door middel van een gesprek met de leerkracht van groep 8 besproken of Broekland de juiste keuze is. De ouders ontvangen daarna zo spoedig mogelijk bericht of hun kind is toegelaten. De intakecommissie brugklas bestaat uit de heer C. Krutzen (teamleider onderbouw), meneer T. Hoogervorst (leerlingcoördinator onderbouw), dhr. M. Schoenmakers en de ondersteuningscoördinatoren mevrouw K. Fiekers en mevrouw M. Verrips. De toelatingscommissie beslist in welke brugklas de leerling komt. Leerlingen waarvan nog niet duidelijk is of zij het havo niveau aankunnen, worden in de opstroomklas havo geplaatst.

Tussentijdse instroom wordt niet gestimuleerd, maar is wel mogelijk. Aanmelding op het Broeklandcollege vindt plaats via de ouder. De leerling moet een advies van de leverende school meekrijgen dat passend is bij het niveau (vmbo-tl/gl) dat het Broeklandcollege aanbiedt en passen bij de mogelijkheden tot begeleiding.

Tussentijdse instroom is mogelijk mits de maximale plaatsruimte niet is bereikt. Het Broeklandcollege houdt een maximum van 30 leerlingen per klas of cluster aan. Tijdens het schooljaar zal geen extra klas of cluster worden gemaakt om de leerling te kunnen plaatsen.

Bij aanname bepaalt de leerjaarcoördinator in welke klas de leerling wordt geplaatst. Het Broeklandcollege kan aan maximaal 550 leerlingen onderwijs bieden.

Aanmelden schooljaar 2024-2025

Wat fijn dat u uw kind wilt aanmelden op onze school.

Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u vanaf 18 maart tot en met 1 april 2024 uw kind digitaal aanmelden voor het voortgezet onderwijs.

Klik op onderstaande link om naar het aanmeldformulier te gaan:

https://aanmelden.stichtinglvo.nl/broeklandcollege/

U kunt uw kind inschrijven met het volgende advies:

  • Vmbo-kader/theoretische leerweg
  • Vmbo-theoretische leerweg
  • Vmbo- theoretische leerweg/havo (opstroomklas)

Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • Basisschooladvies;
  • Basisonderwijs: adres en contactpersoon van de basisschool;
  • Gegevens over uw kind (let op: ook het Burgerservicenummer/ persoonsnummer van; uw kind – indien woonachtig in Nederland). Als uw kind niet in Nederland is geboren, heeft u ook een datum van aankomst in Nederland en een datum start onderwijs in Nederland nodig;
  • Gegevens over de ouder(s)/verzorger(s) en gezinssamenstelling;
  • Medische gegevens en contactgegevens van de huisarts.