Zoek

Begeleiding

Begeleiding Broeklandcollege

Bij ons krijg je alle zorg en aandacht die je nodig hebt om je diploma te halen. Niet iedereen kan op eigen kracht goede resultaten halen, soms heb je daar extra hulp bij nodig. In dat geval kun je rekenen op persoonlijke begeleiding. 

Inhoud

Leerlingbegeleiding

Leerlingen die problemen hebben met zichzelf, in de thuis- of schoolsituatie of elders, kunnen naast hun mentor en leerlingcoördinator ook contact opnemen met de ondersteuningscoörinatoren (bovenbouw: mevrouw K. Fiekers en onderbouw: mevrouw M. Verrips). Onze leerlingbegeleiders zijn mevrouw M. Goosens en meneer D. Preil.

Knooppunt overleg

Naast de leerlingbegeleiding hebben we op Broekland een ‘knooppunt overleg’. De deelnemers aan dit overleg houden zich bezig met de advisering en doorverwijzing van leerlingen, van wie de problematiek niet binnen school kan worden opgelost. Deelnemers aan dit overleg kunnen zijn: de leerlingbegeleiders, vertegenwoordigers van verschillende professionele zorg- en hulpinstanties, zoals Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk werk, schoolagent, jeugdarts, Bureau Voortijdig Schoolverlaten en GGD.

Remedial teacher

Broekland heeft ook een remedial teacher, die zorgt voor de begeleiding van leerlingen met leer- en leesproblemen, bijv. dyslexie. Onze RT’ers zijn mevrouw K. Fiekers en mevrouw M. Goosens.

Decaan

De schooldecaan probeert in samenwerking met coördinatoren, mentoren en docenten leerlingen te helpen bij het kiezen van sectoren (vakkenpakketten) en het kiezen van studie- en beroepsrichtingen. De schooldecaan is de heer A. Hollemans.

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen kunnen bij klachten functioneren als aanspreekpunt, adviseur en bemiddelaar. Onze vertrouwenspersoon is mevrouw M. Bressers. Zij is te bereiken via het algemene nummer 045-5213675

Het bevoegd gezag van de stichting LVO heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld voor alle LVO-scholen (zie hiervoor ook de Reglementengids en de Klachtenregeling). Deze zijn bereikbaar via het telefoonnummer: 046 420 1212.