Brieven

SCHOOLJAAR 2022-2023

Opstartbrieven

Hieronder vinden jullie alle brieven m.b.t. de start van het nieuwe schooljaar. Kijk goed welke voor jou van toepassing zijn.

Afhaalschema’s boeken

Kijk hieronder wanneer je de boeken moet ophalen. Houd je aan de aangegeven tijd!

Algemene brieven

Hieronder staan brieven/formulieren voor de ouderraad, AVG, gebruikersovereenkomst lesmateriaal en de vrijwillige ouderbijdrage.