Brieven

Het rooster is met veel zorg tot stand gekomen. De vele zaken waarmee rekening gehouden dient te worden maakt dit zeer complex. Vandaar dat wij geen gehoor kunnen geven aan individuele verzoeken.

SCHOOLJAAR 2021-2022 

Hieronder staan brieven/formulieren voor de ouderraad, AVG, gebruikersovereenkomst lesmateriaal en de vrijwillige ouderbijdrage.