Zoeken

Examen

Het eindexamencijfer wordt bepaald door het schoolexamencijfer (SE) en het centraalexamencijfer (CE). Het gemiddelde van de schoolexamens telt even zwaar als het centraalexamen. Het eindcijfer wordt als volgt berekend: (SE + CE) / 2 De schoolexamens zijn terug te vinden in het PTA. Deze worden aan het begin van het schooljaar aan de examenkandidaten uitgereikt. De meeste schoolexamens starten in leerjaar 4. Voor een enkel vak starten de schoolexamens in leerjaar 3.

Geslaagd

Heb je nog vragen? Of wil je ergens extra informatie over? Neem dan contact met ons op!