Jaarrooster 2021-2022

Een normaal lesuur duurt 40 minuten; er gelden de volgende lestijden: