Zoek

Bovenbouw

CKV (Culturele kunstzinnige vorming)

In het 3e leerjaar volgen alle leerlingen het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming). Tijdens CKV is het vooral de bedoeling dat leerlingen hun kijk op kunst en cultuur verbreden en verdiepen. Leerlingen brengen bijvoorbeeld een bezoek aan een theatervoorstelling, aan een museum en aan een bioscoop en reflecteren op dit bezoek door middel van een verslag. Daarnaast werken leerlingen in de methode “kunst uit het vuistje” aan leuke opdrachten over verschillende kunstvormen. In de periode tussen carnaval en de meivakantie volgen de leerlingen enkele weken een creatieve workshop en de leerlingen starten en eindigen het jaar met een cultureel zelfportret. Het vak CKV geldt als een wettelijk examenvak en daarom is het belangrijk dat de leerling alle opdrachten met een voldoende of een goed afsluit. Praktisch bezig zijn en ervaren is het belangrijkste doel van dit vak.

Inhoud

Eindexamenvak Muziek

De leerling kan op het Broekland muziek in de 3e klas als keuzevak volgen en na het 3e leerjaar is er dan nogmaals een keuzemoment om het vak ook als eindexamenvak te kiezen in leerjaar 4. In de bovenbouw verdiepen de leerlingen hun muziektheoretische kennis nog verder en komt de nadruk ook meer op muziek luisteren te liggen (waar ook het eindexamen grotendeels uit bestaat). Daarnaast is er in de bovenbouw door meer lesuren (mavo 3 en 4 volgen gezamenlijk 3 lessen per week) meer ruimte om ook aan bandwerk te doen, waarbij leerlingen naast het keyboard ook kunnen kennismaken met gitaar, bas en drums. In leerjaar 4 bereiden de leerlingen tijdens de muzieklessen ook hun muzikale eindexamenpresentatie voor, die ze tijdens de cultuuravond op het podium in de aula zullen uitvoeren.

Cultuuravond

Elk jaar vindt in maart/april de jaarlijkse cultuuravond plaats. Dit is een avond in de aula van het Broeklandcollege, waar leerlingen uit alle leerjaren en personeelsleden hun talenten mogen laten zien. De nadruk ligt meestal op muziek, zang en dans, maar elke vorm van creativiteit is welkom, zoals bijvoorbeeld; theater, acrobatiek, show, cabaret, enzovoorts. Meneer Hamer gaat altijd actief op zoek naar talent, maar leerlingen kunnen zich ook zelf bij hem hiervoor aanmelden. Tijdens de avond presenteren de eindexamenleerlingen van het vak muziek ook hun eindexamenpresentatie. 

Multicultureel project