Zoek

Onderbouw

Muziek

In leerjaar 1 en 2 volgen alle leerlingen het vak muziek. Tijdens deze lessen wordt er aandacht besteed aan 3 onderwerpen: spelen, zingen en muziektheorie. Leerlingen werken met een methode die grotendeels digitale instructie bevat, waar de leerlingen thuis aan werken ter voorbereiding op de les. In de les wordt de muziektheorie herhaald en ingezet om te komen tot de praktijk van het spelen en zingen. De muziektheorie wordt opgebouwd in kleine stappen en ook regelmatig getoetst. 

Inhoud

Handvaardigheid

In leerjaar 1 en 2 volgen alle leerlingen het vak handvaardigheid. Tijdens deze lessen worden teken- en handvaardigheidsopdrachten afgewisseld. Figuurzagen, schilderen, maquettebouw, kleien, glasbewerking en graffiti zijn thema’s die aan bod kunnen komen. De handvaardigheidsopdrachten volgen altijd op de tekenopdrachten (ontwerpfase). De leerlingen sluiten elke opdracht af met een reflectiemoment. Rondom de opdrachten krijgen de leerlingen ook altijd een stukje kunstgeschiedenis (theorie) aangeboden. 

K&C (Kunst en cultuur)

Op maandagmiddag krijgen alle brugklasleerlingen tijdens het 8e en 9e uur K&C (Kunst en Cultuur) lessen aangeboden. De leerlingen volgen tussen september en januari eerst om de week een kennismakingsles van elke kunstvorm (bijvoorbeeld: kruiden, dans, film, muziek, drama, schilderen). Na het kennismaken kunnen de leerlingen hun voorkeur opgeven en vanaf januari starten de leerlingen dan in een vaste groep aan een verdiepingsperiode van de door hun gekozen kunstvorm. Tijdens de presentatieavond van de challenge “museum in school” vóór de meivakantie presenteren de leerlingen wat ze geleerd hebben en sluiten daarmee K&C af.

Challenge-middagen

In de brugklas en in klas 2 vinden krijgen de leerlingen Challenges aangeboden. 1 middag in de week zijn leerlingen aan het werk met Actuele, uitdagende challenges die inspelen op de beleveniswereld van de leerlingen. Daarnaast wordt hierbij een sterke maatschappelijke component betrokken en proberen we de challenges daadwerkelijk te koppelen aan de praktijk in de omgeving.  Alle challenges worden vakoverstijgend vormgegeven.  Leerlingen mogen zelf een keuze maken uit de aangeboden challenges en werken in een groep 5 weken lang aan één Challenge. Er is veel aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden, digitale vaardigheden komen prominent terug en het proces van zelfstandig werken wordt op een zeer gestructureerde manier begeleidt. De kunstvakken sluiten ook aan bij het vormgeven van deze challenges.

Cultuuravond

Elk jaar vindt in maart/april de jaarlijkse cultuuravond plaats. Dit is een avond in de aula van het Broeklandcollege, waar leerlingen uit alle leerjaren en personeelsleden hun talenten mogen laten zien. De nadruk ligt meestal op muziek, zang en dans, maar elke vorm van creativiteit is welkom, zoals bijvoorbeeld; theater, acrobatiek, show, cabaret, enzovoorts. Meneer Hamer gaat altijd actief op zoek naar talent, maar leerlingen kunnen zich ook zelf bij hem hiervoor aanmelden. Tijdens de avond presenteren de eindexamenleerlingen van het vak muziek ook hun eindexamenpresentatie.