Zoeken

Voor ouders

Het Broekland is een kleine, gezellige school. We geven goed mavo (opstroom) onderwijs. Daarbij staan de kwaliteiten, mogelijkheden en ambities van onze leerlingen centraal. Iedereen kent elkaar. We zeggen niet voor niets: thuis op Broekland!

Graag vertellen wij u meer over het onderwijskwaliteit,  onze visie en de manier waarop wij leerlingen begeleiden op Broekland. 

Kom eens kennismaken, u bent van harte welkom!

Aanmelding en toelating

Aanmelding voor de brugklas gebeurt digitaal via de basisschool  (Kindante en Innovo). Leerlingen van basisscholen van stichting Movare vullen zelf een inschrijfformulier in. Deze is te vinden op parkstadscholen.nl In principe wordt een leerling tot het Broeklandcollege toegelaten die het advies heeft gekregen vmbo-tl/gl en begeleiding behoeft dat het Broeklandcollege kan bieden.

Naast dit advies wordt door middel van een gesprek met de leerkracht van groep 8 besproken of Broekland de juiste keuze is. De ouders ontvangen daarna zo spoedig mogelijk bericht of hun kind is toegelaten. De intakecommissie brugklas bestaat uit de heer C. Krutzen (teamleider onderbouw), mevrouw D. Spee (leerling coördinator onderbouw), mevrouw K. Fiekers (zorgcoördinator) en de heer B. Pelt (leerlingbegeleider). De toelatingscommissie beslist in welke brugklas de leerling komt. Leerlingen waarvan nog niet duidelijk is of zij het havoniveau aankunnen, worden in de opstroomklas havo geplaatst.

Tussentijdse instroom wordt niet gestimuleerd, maar is wel mogelijk. Aanmelding op het Broeklandcollege vindt plaats via de ouder. De leerling moet een advies van de leverende school meekrijgen dat passend is bij het niveau (vmbo-tl/gl) dat het Broeklandcollege aanbiedt en passen bij de mogelijkheden tot begeleiding.

Tussentijdse instroom is mogelijk mits de maximale plaatsruimte niet is bereikt. Het Broeklandcollege houdt een maximum van 30 leerlingen per klas of cluster aan. Tijdens het schooljaar zal geen extra klas of cluster worden gemaakt om de leerling te kunnen plaatsen.

Bij aanname bepaalt de leerjaarcoördinator in welke klas de leerling wordt geplaatst. Het Broeklandcollege kan aan maximaal 550 leerlingen onderwijs bieden.