Zoek

Ouderraad

De ouderraad vormt een brug tussen de ouders en de school met als uiteindelijke doel leerlingen de mogelijkheid te geven zich in de best mogelijke omstandigheden te ontwikkelen. Ze geven de schoolleiding advies over uiteenlopende onderwerpen waar leerlingen en ouders sterk bij betrokken zijn (te denken valt aan veiligheid in en om school, excursies, communicatie met ouders enz). Daarnaast ondersteunt de ouderraad het team bij activiteiten zoals het gala, Broeklandmarathon, open dagen en meer. De vergaderingen vinden 6x per jaar plaats op maandagavond en tussentijdse communicatie vindt plaats via mail/whatsapp.

Wil je ook meer betrokken zijn bij de school van je kind(eren) en je mening, ervaring en/of vragen met school delen? Dan ben je van harte welkom in de ouderraad. Want een goede school heeft betrokken ouders nodig. Heb je interesse stuur dan vrijblijvend een mailtje aan info@broekland-lvo.nl

Ouderraad Broeklandcollege

De huidige leden van de ouderraad zijn:

Laila Talsma (penningmeester)
Nadine Dreessen
Marja Maas
Sandra van Leusen
Nancy van den Bosch
Martina Neick
Gaby Gijsberts

Leden

Functie

Camiel Krutzen

Sector directeur

Marcel Snouck

Teamleider bovenbouw

Brigitte Collaris

Penningmeester

John Kusters

Notulist/ waarnemend voorzitter

Isolde Moonen

Lid

Jolanda Loos

Lid

Tanja Lavicka

Lid

Elvira Rademakers

Lid

Maurice Offermanns

Lid

Martijn Hendriks

Lid

Raymond Claus

Lid

Belinda van Hoon

Lid

Anita Schütter

Lid

Jolanda Geraets

Lid

Jos Reijnders

Lid

Myranda Mulders

Lid

Nadine Dreessen

Lid

Natascha Brans

Lid

Lydia Smit 

Lid