Zoek

Burgerschap

Sinds jaar en dag kent het Broeklandcollege een uitgebreid burgerschapsprogramma waarbij Multi Culti Positivo (MCP) de rode draad vormt. Burgerschap bestaat uit vijf hoofdelementen:

  • Multiculturele samenleving
  • Debattechnieken
  • Duurzaamheid
  • Het doel van herdenken
  • Democratisering

Het Broeklandcollege besteedt ook aandacht aan de creatieve ontwikkeling van de leerling. Muziek, CKV (Cultuur en Kunstzinnige vorming) en andere creatieve uitingen zijn daarbij van belang.

Ook op dit vlak krijgt een leerling de ruimte om zichzelf te ontdekken en zijn of haar kwaliteiten te ontplooien. Voorbeelden hiervan zijn ‘museum in school’, ‘cultuuravond’ en diverse buitenschoolse projecten.

De buitenwereld de school in, maar ook met de school naar de buitenwereld is een belangrijk uitgangspunt binnen het burgerschapsprogramma.

Leerlingen op het Broeklandcollege krijgen op deze manier een goed beeld van de maatschappij en hun plek in deze maatschappij.