Zoek

Challenges

In de onderbouw staat het vak ‘challenges’ op het rooster. Binnen dit vak werken leerlingen vakoverstijgend aan verschillende vakken en SDG’s. De challenge bestaat voor een deel uit theorie, maar voor een groot deel uit de praktische toepassing van deze theorie. Leerlingen kiezen uit diverse thema’s.

Naast het vakoverstijgend werken komt in de challenges ook het samenwerken, planmatig werken en het ontvangen en geven van feedback aan bod.

Het doel van deze manier van werken is dat leerlingen leren hoe ze een taak, die gericht is op het opleveren van een gezamenlijk eindproduct, tot een goed einde moeten brengen. Een vaardigheid die in de bovenbouw van het VMBO, maar zeker in het MBO, bijdraagt aan een succesvolle studieloopbaan.