Zoeken

Onderwijskwaliteit

Op Broekland krijg je goed mavo-onderwijs. Dat hebben wij bewezen door leerlingen zonder oponthoud vanaf de brugklas door te laten stromen naar het eindexamen. Het goede slagingspercentage van de afgelopen jaren laat dit ook zien.

Inhoud

Vensters voor Verantwoording

Benieuwd hoe Broekland presteert in vergelijking met andere middelbare scholen? Neem dan een kijkje op de website ScholenopdeKaart.nl. Een initiatief van de VO-raad die in beeld brengt hoe scholen op 21 belangrijke indicatoren uit de bus komen.

Tevredenheidsonderzoeken

We vinden het belangrijk om te weten hoe tevreden leerlingen, ouders en medewerkers zijn over Broekland. Daarom voeren we regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit. De resultaten gebruiken we om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

Samenwerkingsverband Academische OpleidingsSchool Limburg (AOSL)

Bekwame leraren zijn de spil van goed onderwijs. Onder de de vlag van het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL) worden leraren opgeleid en geprofessionaliseerd. Broekland is een AOSL-school. Elke AOSL-school heeft een expliciete infrastructuur om zowel het (leren) onderwijzen én het (leren) onderzoeken van leraren (in opleiding) te begeleiden. De ambitie van de AOSL is om via de opleiding en professionalisering van leraren een bijdrage te leveren aan voortgezet onderwijs waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Daarbij horen (toekomstige) leraren die, passend bij hun steeds weer veranderende werkzaamheden, in staat zijn zich blijvend te professionaliseren. Dit betekent dat de leraren (in opleiding) hun eigen praktijk voortdurend onderzoeken en verbeteren en zo een bijdrage leveren aan schoolontwikkeling.