Zoek

Taal en rekenen

Op het Broeklandcollege is er veel aandacht voor taal en rekenen. De naweeën van de coronapandemie zorgen ervoor dat leerlingen op het gebied van taal en rekenen achterstanden kennen. Daarnaast zien we de afgelopen jaren sowieso dat het niveau van taal en rekenen achteruit gaat. Daar willen we dus graag iets aan veranderen. Het bijspijkeren van taal en rekenen zorgt voor een beter resultaat bij alle vakken. Taal en rekenen komen immers bij veel onderwerpen en in veel lessen terug.

Voor de komende jaren heeft het Broeklandcollege extra aandacht voor deze twee onderwerpen hoog in het vaandel staan. We zullen leerlingen ook regelmatig testen zodat we weten welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. Het is bekend dat vragen van bijvoorbeeld een toets of eindexamen vaak niet goed beantwoord worden omdat de leerling de vraag niet begrijpt en dus niet omdat hij het antwoord niet weet. Extra oefenen met begrijpend kan hierbij helpen.

Verder is er aandacht voor woordenschat en grammatica of het toepassen van bepaalde rekenmethodes.

Voor leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, biedt het Broeklandcollege extra NT2 ondersteuning naast het reguliere lesprogramma.