Zoek

Zelfredzaamheid, begeleiding en zorg

Op het Broeklandcollege is de zorg voor leerlingen opgebouwd uit drie verschillende elementen.

Allereerst is er de behoefte om leerlingen meer zelfredzaam te maken.

De geluiden uit het MBO laten ons weten dat leerlingen steeds vaker uitvallen omdat ze niet gewend zijn om te plannen, opdrachten projectmatig aan te pakken, zelfstandig te werken en opgeven als het tegenzit. Broekland heeft zich daarom als doel gesteld om leerlingen op te leiden tot zelfredzaamheid.

Dit vertaalt zich in de praktijk door het leren van plannen met een planagenda. Huiswerk wordt bij voorkeur niet meer opgegeven via een online programma, maar leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het noteren van het huiswerk. De volgende stap is het inplannen van het leer- en maakwerk en de uitvoering daarvan. Begeleiding van de mentor is hierin cruciaal. In het rooster zijn dan ook twee vaste contactmomenten ingepland waarbij dit onderwerp aan bod komt.

In het programma van de challenges komt het project- en planmatig werken aan bod. Leerlingen leren hoe ze als groep de taken verdelen, leren hoe ze daarin kunnen overleggen en hoe ze een planning moeten maken om tot een goed eindresultaat te komen.

Als een leerling extra zorg nodig heeft, wordt dit georganiseerd door het zorgteam.

Dat bestaat uit een aantal experts op diverse gebieden. We hebben interne begeleiding die bijvoorbeeld gericht is op dyslexie en faalangst, maar we kunnen ook gebruik maken van externe hulp voor bijvoorbeeld leerlingen met autisme of ADHD.

Als het zorgteam wordt ingeschakeld, gebeurt dat natuurlijk altijd na overleg met de ouders.