Zoeken

Schoolexamen-Centraal examen

Voor iedereen, m.u.v. sommige vakken voor de leerlingen van de mavo begint het examen aan het begin van de derde klas. De mavo start voor sommige vakken in klas drie en voor andere vakken in klas vier met het examen.

Alle vakken tellen mee voor het examen. Ieder vak heeft een ‘Plan van toetsing en afsluiting‘ (PTA). Hierin staat beschreven hoe het schoolexamen voor dat vak is geregeld. Dit is voor elke school anders.

Er zijn schoolexamens en centraal schriftelijke examens. Schoolexamens neemt de school zelf af. Onze school biedt de mogelijkheid om bepaalde vakken op een hoger niveau af te sluiten. Zo kan iemand van de kaderberoepsgerichte leerweg die uitblinkt in een of meer vakken die afsluiten op mavo-niveau. Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg kunnen ook vakken op kaderniveau afsluiten.

Het centraal schriftelijk examen is landelijk en dus voor alle scholen die hetzelfde onderwijs aanbieden, gelijk. Het schoolexamen bestaat uit toetsen, proefwerken, praktische opdrachten, een verslag van een excursie en presentaties.

Schoolexamens worden het hele jaar door afgenomen. Voor de vakken van het vakkenpakket doet men zowel het schoolexamen als het centraal examen. Het centraal examen is in mei, uiteraard in de vierde klas. De punten van het centraal examen en het schoolexamen tellen elk mee in het eindcijfer.

De centrale examens voor de basis- kaderberoepsgerichte leerweg nemen we digitaal af, de examens voor de mavo worden op papier gemaakt. Het plan van toetsing en afsluiting is verdeeld over een aantal periodes. Na iedere periode krijgen leerling en ouders een overzicht van de behaalde punten. Het plan van toetsing en afsluiting bestaat uit een groot aantal onderdelen. Het niet voldoende afronden van bepaalde onderdelen kan tot gevolg hebben, dat een leerling niet aan het centraal eindexamen mag deelnemen. Het is dus belangrijk om als leerling en ouder goed geïnformeerd te zijn over het examenprogramma. Daarom ontvangen alle belanghebbenden tijdens een informatieavond tekst en uitleg.