Zoek

Ziekte en verlof

Kan uw zoon of dochter door omstandigheden niet naar school, meld hem/haar dan ’s morgens tussen 7.45 uur en 8.15 uur af. Dat kan telefonisch via 045 521 3675 of schriftelijk (met handtekening) bij de conciërge. Het kan zijn dat de conciërge contact met u opneemt over de afmelding. Dit ter controle op, mogelijk, ongeoorloofd verzuim.

Verlofaanvragen kunt u, minimaal één week van te voren, schriftelijk indienen bij de desbetreffende coördinator.

Tijdens alle lesuren vindt er een controle plaats op afwezige leerlingen. Indien uw zoon/dochter afwezig is zonder dat dat vooraf is doorgegeven, zullen we zo snel mogelijk met u contact opnemen.

Te laat komen

Als uw zoon/dochter zes keer te laat komt stuurt de school u hierover een brief. Gebeurt dat nog eens vier maal, dan melden we deze absentie bij bureau V.S.V./leerplichtambtenaar.

Ziekte tijdens eindexamens

Voor eindexamenkandidaten geldt: in de periodes van schoolexamens en centrale examens dient een leerling bij ziekte elke dag opnieuw, door de ouders of verzorgers, te worden afgemeld.

Heb je nog vragen? Of wil je ergens extra informatie over? Neem dan contact met ons op!